ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασικά χαρακτηριστικά ενός μοντεσσοριανού προγράμματος για παιδιά 3 έως 6 ετών

Ο Jean Piaget (1939) σημειώνει ότι η μοντεσσοριανή εκπαιδευτική θεωρία αντιπροσωπεύει μια προοδευτική πλευρά στην ιστορία της παιδαγωγικής. […]

Best of network