Εκπαιδευτική Αναγέννηση | Το Νηπιαγωγείο που προετοιμάζει το παιδί για μια επιτυχημένη ζωή

Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Όλοι οι γονείς ονειρευόμαστε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Έτσι, αναζητούμε από νωρίς το κατάλληλο σχολείο, το ιδανικό περιβάλλον που θα τα βοηθήσει να ανθίσουν, να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους και παράλληλα να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη. Αναζητάμε ένα σχολείο μέσα στο οποίο το παιδί θα νιώθει και θα είναι ασφαλές τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση είναι ένα σχολείο που δημιουργεί όλες εκείνες τις συνθήκες ώστε ένα παιδί να εξελιχθεί στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Το Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης θέτει από νωρίς τις κατάλληλες βάσεις και προετοιμάζει το παιδί για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή.

Ασφάλεια και σύγχρονες εγκαταστάσεις

Ένα ασφαλές περιβάλλον κοντά στη φύση με σύγχρονη κτιριακή υποδομή που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μικρών παιδιών για εξερεύνηση, πειραματισμό, δημιουργικότητα, κίνηση και μάθηση.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση | Το Νηπιαγωγείο που προετοιμάζει το παιδί για μια επιτυχημένη ζωή

Το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί βασίζεται στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και στόχος τους είναι να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις ικανότητές του και να προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό του. Όταν υπάρχει μια τόσο στοχευμένη προσέγγιση σε αυτό το κρίσιμο αναπτυξιακό στάδιο αποτελεί επένδυση για το μέλλον του.

Παράλληλα έχουν εξειδικευτεί στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο το παιδί να λειτουργεί ως ενεργό μέλος σε μια κοινωνική ομάδα και να καλλιεργεί δεξιότητες σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις όπως τα “Soft skills”. Αυτή είναι η πλέον πρόσφορη ηλικία για να εκπαιδευτεί το παιδί στην ανάληψη πρωτοβουλίας, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τη διαμόρφωση ευελιξίας, την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και την εξωστρέφεια.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση | Το Νηπιαγωγείο που προετοιμάζει το παιδί για μια επιτυχημένη ζωή

Το εκπαιδευτήριο προσφέρει μέσα στο χώρο του συνεχόμενη εκπαίδευση των νηπιαγωγών με τη μορφή των workshops. Πριν την εφαρμογή των προγραμμάτων στην τάξη προηγείται εκπαίδευση της ομάδας στην εμψύχωση βιωματικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται για τον παιδοκεντρικό τους χαρακτήρα κι επικεντρώνονται στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Οι εκπαιδευτικοί

Οι Νηπιαγωγοί της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης κατέχουν Πανεπιστημιακούς και Μεταπτυχιακούς τίτλους και συντονίζονται τόσο ατομικά όσο και ως ομάδα με συσκέψεις σε εβδομαδιαία συχνότητα. Στόχος τους είναι να παραμείνει αμείωτο το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την κάλυψη τόσο των μαθησιακών όσο και των συναισθηματικών αναγκών των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση και τη δημιουργία κινήτρων για διαρκή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Το διευρυμένο πρόγραμμα

Πεποίθησή τους είναι πως οι δραστηριότητες δεν είναι μία επιπλέον επιλογή για τα παιδιά αλλά αναγκαίο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η καθημερινή επαφή με την αγγλική γλώσσα, οι αθλητικές δραστηριότητες (κολύμβηση, μπαλέτο/ ποδόσφαιρο), τα παιχνίδια λόγου με ειδικό λογοθεραπευτή, το σκάκι, η μουσική και το θεατρικό παιχνίδι προσφέρουν στο παιδί όλα τα ερεθίσματα που είναι αναγκαία για τη γνωστική, ψυχοκινητική και συναισθηματική του ανάπτυξη.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση | Το Νηπιαγωγείο που προετοιμάζει το παιδί για μια επιτυχημένη ζωή

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Η διδασκαλία τους αξιοποιεί τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε καθημερινή βάση. Το μάθημα της ρομποτικής, η χρήση του υπολογιστή και του διαδραστικού πίνακα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική διαδικασία όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση | Το Νηπιαγωγείο που προετοιμάζει το παιδί για μια επιτυχημένη ζωή

Η συνεργασία με τους γονείς

Η μέριμνα του σχολείου προς τους γονείς των παιδιών είναι εβδομαδιαία και ξεκινάει πριν την έναρξη του σχολικού έτους. Με το καινοτόμο πρόγραμμα «Ας παίξουμε πάλι» υποστηρίζουν τους γονείς στο ρόλο τους καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και ταυτόχρονα τους εμπλέκουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρώτο παιχνίδι που διοργανώνουν γίνεται δια ζώσης στο Νηπιαγωγείο το μήνα Σεπτέμβρη με στόχο να βοηθήσει τη μετάβαση των καινούριων μαθητών.

Στη συνέχεια, μόλις ξεκινήσει το παιδί το σχολείο ετοιμάζει το ίδιο κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι που είναι σχετικό με τη θεματική που προσεγγίστηκε κι έτσι δίνεται η ευκαιρία σε όλη την οικογένεια να διασκεδάσει το Σαββατοκύριακο…μαθαίνοντας. Από την πλευρά του παιδιού γίνεται εμπέδωση όλων όσων διδάχθηκαν και στο γονιό «ανοίγεται» ένα παράθυρο στην καθημερινότητα του παιδιού μέσα από ένα ευχάριστο βίωμα.

Ο τρόπος που είναι σχεδιασμένα τα παιχνίδια με τη συμβολή εξειδικευμένων ψυχολόγων και ειδικών της προσχολικής αγωγής προσφέρει έμμεσες κατευθύνσεις προς τους γονείς για να ενισχύσουν τον υποστηρικτικό τους ρόλο και ταυτόχρονα εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του παιδιού στην εκπαιδευτική του διαδικασία.

Τέλος, η συχνή προφορική και γραπτή επικοινωνία πλαισιώνουν την αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς.

Εκπαιδευτική Αναγέννηση | Το Νηπιαγωγείο που προετοιμάζει το παιδί για μια επιτυχημένη ζωή

Η μετάβαση το Δημοτικό

Οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων συνεργάζονται εποικοδομητικά και υλοποιούν προγράμματα που έχουν ως στόχο την εξωστρέφεια, τη σύνδεση των νηπίων και με άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας και τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης όλων των παιδιών στο Δημοτικό .

Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα

Το Νηπιαγωγείο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης συνεργάζεται με ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και ειδικό παιδαγωγό για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πρώιμων δυσκολιών.

Πλεονεκτήματα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που ανανεώνεται και προσαρμόζεται συνεχώς προκειμένου να ακολουθεί όλες τις σύγχρονες τάσεις
Διατήρηση της εξατομικευμένης προσέγγισης σε συνδυασμό με τα οφέλη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού ιδρύματος
Έμφαση στην καλλιέργεια μετρήσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων σε όλα τα μέλη της ομάδας έχοντας ως αφετηρία τη μοναδική συμβολή του καθενός ξεχωριστά
Ισότιμη καλλιέργεια τόσο της γνωστικής, όσο και της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης κάθε παιδιού
Επιτυχημένη μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα
Συνεχόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα στο χώρο του σχολείου
Αποτελεσματική συνεργασία με τους γονείς

Πληροφορίες – Εγγραφές:

Χρυσανθέμων 11, Αφίδνες Αττικής, Τ.Κ. 19014, Τηλ. 22950 -29840

info@anagennisi.edu.gr

www.anagennisi.edu.gr

Ακολούθησε το TheMamagers στο Instagram

Διαβάστε περισσότερα

Best of network