ΑΕΙ

BACK TO SCHOOL

Αυτή τη σημαία ποιος θα την πάρει;

Γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, μάλλον ενθουσιασμένοι με το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε επαρκή αριθμό εκπαιδευτικών. Οι ειδικοί παιδαγωγοί διορίζονται στην ώρα τους […]

Best of network