ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άνοιγμα σχολείων χωρίς απουσίες και προαγωγικές εξετάσεις μελετά το Υπουργείο

Μη προσμέτρηση των απουσιών σε μαθητές που οι γονείς θα αποφασίσουν να μη τους στείλουν στο σχολείο, μελετά […]

Best of network