ΔΡ. ΛΙΖΑ ΒΑΡΒΟΓΛΗ

ΕΦΗΒΕΙΑ

Οι διαφορές ανάμεσα στην προεφηβεία και την εφηβεία

Με απλά λόγια… – Οι προέφηβοι ρωτάνε πρώτα τη μητέρα. Οι έφηβοι ρωτάνε τους φίλους τους πρώτα. – […]

Best of network