ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΙΔΙ

Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Γλωσσική Κατάκτηση και Ανάπτυξη: Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η πρώιμη ομιλία του παιδιού ξεκινά με την προφορά ορισμένων φθόγγων. Από τους 4-8 μήνες το […]

Best of network