ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το παιδί δεν χρειάζεται τέλειους γονείς, αλλά γονείς που το αγαπούν και το αποδέχονται

«Είναι εύκολο να γίνεις γονιός, αλλά είναι δύσκολο να είσαι γονιός». Σ’ αυτή τη φράση ο Βίλχελμ Μπους εσωκλείει […]

Best of network