Λογοθεραπεία και παιδιά: Πώς γίνεται η αξιολόγηση από τον λογοπεδικό – Ο ρόλος του γονιού στη διαδικασία

Τι είναι πραγματικά η λογοθεραπεία;

Πώς γίνεται η αξιολόγηση και η θεραπευτική παρέμβαση από τον λογοπεδικό σε ένα παιδί;

Πρωταρχικό στάδιο είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση που γίνεται από τον Λογοπεδικό. Χρησιμοποιώντας σταθμισμένα ή μη αξιολογητικά εργαλεία, συνέντευξη με τους γονείς, παρατήρηση και συζήτηση/παιχνίδι με το παιδί, όπως επίσης και λαμβάνοντας υπόψη πιθανή διάγνωση που έχει δοθεί από Αναπτυξιολόγο, Παιδοψυχίατρο ή άλλο ειδικό ιατρό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σχετική διάγνωση γίνεται παραπομπή σε δημόσιο φορέα.

Η αξιολόγηση καλύπτει, ανάλογα με το αίτημα του γονέα ή/και την παρατήρηση του παιδιού, τους παρακάτω τομείς:

– Επικοινωνιακές δεξιότητες (μη-λεκτικές και λεκτικές)

– Κοινωνικές δεξιότητες (παιχνίδι, συναισθήματα κ.ά.)

– Δεξιότητες παιχνιδιού (στάδιο ανάπτυξης, τρόπος διαχείρισης ήττας/νίκης κτλ)

– Αρθρωτικές δεξιότητες (καθαρότητα ομιλίας)

– Φωνολογικές Δεξιότητες (συνειδητοποίηση φωνών των γραμμάτων, κατανόηση και χρήση συλλαβών και φωνημάτων, κ.ά.)

– Γλωσσικές Δεξιότητες (δομή λόγου, περιγραφή – αφήγηση)

– Πραγματολογικές δεξιότητες (κοινωνική χρήση του λόγου)

Η συνεργασία με το σχολείο ή/και άλλους ειδικούς που μπορεί να δουλεύουν με το παιδί είναι ιδιαίτερα σημαντική για πιο ολιστική και ολοκληρωμένη παρέμβαση.

Η δυνατή θεραπευτική σχέση με το παιδί είναι σημαντικό στοιχείο στην επιτυχία της παρέμβασης. Η εμπιστοσύνη που γεννιέται μεταξύ τους αλλά και η εμπιστοσύνη του γονέα προς τον θεραπευτή είναι βασικά στοιχεία για μία θετική έκβαση της παρέμβασης.

Το παιχνίδι δεν σταματάει! Μέσω λειτουργικού, συμβολικού παιχνιδιού, παιχνίδι ρόλων αλλά και επιτραπέζιων παιχνιδιών, σε συνδυασμό με κλασικό λογοθεραπευτικό υλικό η παρέμβαση γίνεται διασκέδαση!

Η παρέμβαση μπορεί να γίνει τόσο στο σπίτι του παιδιού, όσο και σε ιδιωτικό γραφείο, ακόμα και από απόσταση μέσω της μεθόδου Τηλεθεραπείας.

Βασικό συστατικό μίας πετυχημένης παρέμβασης είναι η συνέχιση των οδηγιών, που λαμβάνουν οι γονείς, στην καθημερινότητα του παιδιού. Συνεπώς, η συμβουλευτική προς τους γονείς σε σχέση με τις επικοινωνιακές ή/και γλωσσικές ανάγκες του παιδιού είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση.

Από την Κίκα Γιαξόγλου, BSc Λογοπεδικός, MSc Ειδική Αγωγή (Παιδικός Αυτισμός)

Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική Επικοινωνιακών Διαταραχών, Κυπρίων Αγωνιστών 1, Ραφήνα, Τηλ: 2294028775 • Κινητό: 6940779411

E-mail: kikagiaxoglou@gmail.com, www.kikagiaxoglou.gr

Ακολούθησε το TheMamagers στο Instagram

Διαβάστε περισσότερα

Best of network